Friday, January 22, 2010

Fragile

Saya capek kalau gini terus caranya.
Lebih baik saya mundur.
Saya gak tahan.

1 comment: